PHOENIXS STATION

“มุ่งพัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์สังคม”

PHOENIXS STATION

“มุ่งพัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์สังคม”

 

สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ตระหนัก และดำเนินควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ มิติ ทั้งในมิติด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

2010

WAS ESTABLISHED

5

ผลิตภัณฑ์หลัก

16

ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

PHOENIXS STATION

บริษัท ภาคภิญโญ  จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553….

..

ผลิตภัณฑ์น้ำมันใส

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันไบโอดีเซล…..

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก

เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ….

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์…..

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันดิบที่คัดสรรพิเศษ….

ข่าวสาร ล่าสุด

  

ราคาน้ำมันประเทศสิงคโปร์ประจำวันที่ 8-5-67

อัตราแลกเปลี่ยนธนาคาร วันที่ 8-5-67

ราคาน้ำมันภายในประเทศ วันที่ 8-5-67

ตรวจสอบความพร้อมรองรับการใช้งานของคลังทั้งทางบกและทางเรือ

PHOENIXS STATION ลงนามเซ็นสัญญาเช่าคลังน้ำมัน แห่งที่3 (ท่าฉลอม-มหาชัย)กับ บริษัท ซีเอ็นพีเอสเอ็นเตอร์ไพร์ซ จำกัด

PHOENIXS STATION ลงนามเซ็นสัญญาเช่าคลังน้ำมัน กับ บริษัท P.S.P. SPECIALTIES จำกัด

เซ็นสัญญาเช่าคลังน้ำมัน PHOENIX STATION กับ บริษัท สยามเฆมี จำกัด (มหาชน)

ภาพร่างต้นแบบ สถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้า Phoenix Station

อีกหนึ่ง Project ในอนาคตของ Phoenix

Project ในอนาตดของ Phoenix Station สถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้า

หนึ่งใน Project ของสถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้า Phoenix Station

ติดต่อสอบถาม

ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม 

สนใจร่วมงานกับเรา

Being aware that human resource is the most important asset to drive the Company towards sustainable competitiveness

สถานีบริการน้ำมัน

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/18 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 14
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดตามผ่านช่องทาง

Copyright@2023 Phoenixs Station

CALL CENTER