ผลิตภัณฑ์ของ PHOENIX STATION

Fuel Oil

สถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

PHOENIX STATION 

ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกผ่านบริษัทในกลุ่ม ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นครอบคลุม 

High Speed Diesel and Biodiesel The Fuels are suitable for diesel engined vehicles with a speed range between 1,000 revolutions per minute e.g. truck, train or pick up. Also it is suitable to be used in a boiler or direct burn of industrial plant.

Bunker Type 1 or bunker A , or bunker 600 (Fuel oil 600, 2% Sulphur) Bunker A is high quality with low viscosity, and convenient to use. It is appropriate for middle and small industries e.g. hotel or hospital in the communities due to the complete due to the complete combustion and low soot.

Bunker Type 2 or bunker C , or bunker 1500 (Fuel oil 1500, 2% Sulphur) This type has medium viscosity and suitable for large furnace in medium and large industries having efficient combustion system and engines.

PAKPINYO Co.,Ltd

1000/19-20 Liberty Plaza Building 12A fl., Soi Sukhumvit55, Sukhumvit Road, Klongtan – Nua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand.

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station

CALL CENTER

02-044-2525