เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับ Phoenixs

           บริษัท ภาคภิญโญ  จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ  ทั้งกลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มธุรกิจเม็ดพลาสติก กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ยางมะตอย และกลุ่มธุรกิจค้าส่งที่เกี่ยวข้อง ได้รุดหน้าเติบโตขึ้นเป็นลำดับ

          ในปี 2553 ที่ผ่านมา เป็นอีกปีหนึ่งที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ ทั้งการเมืองภายในประเทศ วิกฤติการณ์เศรษฐกิจโดยเฉพาะวิกฤติการณ์จากความผันผวนของพลังงาน ส่งผลให้ธุรกิจในหลากหลายประเภทต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ แต่สำหรับ บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด กล่าวได้ว่ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

 สิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ตระหนัก และดำเนินควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ คือ การเข้าไปมีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ มิติ ทั้งในมิติด้านการศึกษา การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง

“มุ่งพัฒนาธุรกิจ เพิ่มศักยภาพพนักงาน เพื่อสร้างสรรค์สังคม” เป็นปณิธานอันแน่วแน่ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ยึดถือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้ว่าจะเป็นเพียงพลังหนึ่งของสังคม แต่เราเชื่อมั่นว่า หนึ่งพลัง ที่จะมีการขยายตัวในสังคมต่อไป จะเป็นพลังที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่า “พลัง…..สร้างสรรค์ไทย”

        คณะกรรมการบริษัท

  โครงสร้างองค์กร

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/18 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 14
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

FOLLOW US

Copyright@2023 Phoenixs Station

CALL CENTER