ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งที่ต้องการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
พนักงานขาย

ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน

ฝ่ายบุคคล
ผู้จัดการทั่วไป
บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/18 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 14
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

FOLLOW US

Copyright@2023 Phoenixs Station

CALL CENTER