ผลิตภัณฑ์ของ PHOENIX STATION

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก

เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ ยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปแปรรูปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งวัสดุประเภทเทอร์โมพลาสติกสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และยังเป็นหนึ่งพลังเล็กๆ ใกล้ๆ ตัวที่ทุกคนร่วมกันเลือกใช้พลาสติกที่ช่วยลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

02-044-2525

phoenixstation@gmail.com

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station

CALL CENTER

02-044-2525