ผลิตภัณฑ์ของ PHOENIX STATION

ผลิตภัณฑ์น้ำมันใส

สถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

PHOENIX STATION 

ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกผ่านบริษัทในกลุ่ม ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นครอบคลุม 

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (High Speed Diesel) และน้ำมันไบโอดีเซล (Biodiesel) เหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีความเร็วรอบสูงกว่า 1,000 รอบต่อนาที เช่น รถขนส่ง รถบรรทุก รถไฟ และรถปิกอัพ รวมถึงการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้โรงงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อต้ม หรือการเผาโดยตรง

น้ำมันเตาชนิดที่ 1 หรือ เตา A หรือ เตา 600 (Fuel oil 600, 2% Sulphur) เป็นน้ำมันเตาที่มีคุณภาพสูง มีความหนืดต่ำ ทำให้สะดวกต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง เล็ก และธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงแรม หรือโรงพยาบาล ในเขตชุมชน ฯลฯ เนื่องจากสามารถเผาไหม้ได้สมบูรณ์ และมีเขม่าต่ำ

น้ำมันเตาชนิดที่ 2 หรือ เตา C หรือ เตา 1500 (Fuel oil 1500, 2% Sulphur) เป็นน้ำมันเตา ที่มีความหนืดปานกลาง เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและใหญ่ ที่มีระบบ เผาไหม้และเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

02-044-2525

phoenixstation@gmail.com

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station

CALL CENTER

02-044-2525