รูปแบบและขนาดสถานีบริการ

บริษัทได้มีการกำหนดรูปแบบสถานีบริการไว้ เพื่อให้เหมาะกับขนาดของพื้นที่และงบประมาณของผู้ร่วมทุน.

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/19-20 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

0-2714-3248

phoenixstation@gmail.com

FOLLOW US

Copyright@2019 Phoenix Station 

CALL CENTER

1689