ผลิตภัณฑ์หลัก

ผลิตภัณฑ์หลักของ PHOENIXS STATION

PHOENIXS STATION  ดำเนินธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกผ่านบริษัทในกลุ่ม ซึ่งดำเนินธุรกิจหลักในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซหุงต้ม และผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นครอบคลุม ดังนี้

  • สถานีบริการน้ำมันที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ PHOENIXS STATION
  • บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด จัดส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภายใต้การขนส่งรูปแบบต่างๆ

ได้แก่ การขนส่งทางรถ ทางเรือ โดยคำนึงถึงกฎหมาย ข้อกำหนด มาตรฐาน ความรวดเร็วและความปลอดภัยในการขนส่ง รวมถึงคุณภาพและปริมาณของน้ำมันที่ส่งตรงจากคลังถึงผู้บริโภค em (TMS) เพื่อมุ่งยกระดับและต่อยอดการบริหารจัดการ การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ PHOENIXS STATION และเพิ่มประสิทธิภาพในปฏิบัติการ

และควบคุมรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ ปริมาณ และการบริการให้กับผู้บริโภค รวมถึงบริหารจัดการความปลอดภัย ในการขนส่งเพื่อลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์น้ำมันใส

น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว และน้ำมันไบโอดีเซล  เหมาะสำหรับเป็นเชื้อเพลิงเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว ซึ่งมีความเร็วรอบสูงกว่า 1,000 รอบต่อนาที รวมถึงการนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้

ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ คุณภาพสูงป้องกันการสึกหรอ ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ซึ่งปราศจากสารตะกั่วที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก

เป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีความหนาแน่นต่ำ ยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปแปรรูปใช้งานได้หลากหลาย เช่น ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมยานยนต์  

ผลิตภัณฑ์ยางมะตอย

เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันดิบที่คัดสรรพิเศษผ่านกระบวนการกลั่นอย่างพิถีพิถัน เพื่อรองรับกับอุตสาหกรรมรับเหมาทำถนน และเชิงอุตสาหกรรม รับเหมาทำถนน และเชิงอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์สถานีอัดประจุไฟฟ้า

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานสะอาด ต้องการช่วยในการสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงมีนโยบายที่จะสนับสนุนการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

สถานีบริการน้ำมันและประจุไฟฟ้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

PHOENIXS STATION

บริษัท ภาคภิญโญ จำกัด

1000/18 อาคารลิเบอร์ตี้ พลาซ่า ชั้น 14
ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถ.สุขุมวิท
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

FOLLOW US

Copyright@2023 Phoenixs Station

CALL CENTER